TOM YUM,supi pasta 195 g
Kood: V95J5C8
Vöötkood: 8853662044705