Kanamunad BALTICOVO, Perepakk M30
Kood: C014864
Vöötkood: 4750456102860
Valge kanamuna, M360tk/pakis OVO
Kood: C055787
Vöötkood: 4751026760596
Valge kanamuna, L360tk/pakis OVO
Kood: C055788
Vöötkood: 4751026760602
Valge kanamuna, M10tk/pakis OVO
Kood: U4D81A1
Vöötkood: 4751026760541
Valge kanamuna, L10tk/pakis OVO
Kood: U4D81A2
Vöötkood: 4751026760558
Pruun kanamuna, M10tk/pakis GIP
Kood: V4D32B5
Vöötkood: 4770634047028
Pruun kanamuna, L10tk/pakis GIP
Kood: V4D33B4
Vöötkood: 4770634047011