Kanamunad BALTICOVO, Perepakk M30
Kood: C014864
Vöötkood: 4750456102860
Valge kanamuna, L360tk/pakis OVO
Kood: C055788
Vöötkood: 4751026760602
Pruun kanamuna, M10tk/pakis BVO
Kood: U4D2240
Vöötkood: 4779018180122
Pruun kanamuna, L10tk/pakis BVO
Kood: U4D2242
Vöötkood: 4750456000166
Kanamunad BALTICOVO, M/360tk
Kood: A000905
Vöötkood: 4750456000715
Valge kanamuna, M10tk/pakis OVO
Kood: U4D81A1
Vöötkood: 4751026760541
Valge kanamuna, L10tk/pakis OVO
Kood: U4D81A2
Vöötkood: 4751026760558